Time
Event Name Locations Participants
All Day  
12:00 am
to
3:30 pm
 
4:00 pm  
4:15 pm
V GirlsTennis v Yorktown JJHS Tennis Courts Varsity Womens Tennis
4:30 pm
V FieldHockey @ Lakeland Lakeland High School Varsity Field Hockey
5:00 pm
5:30 pm
 
6:00 pm
V BoysSoccer v Edgemont Contest Field Varsity Mens Soccer
6:30 pm
to
11:30 pm